Warsztaty – użyteczna komunikacja

Wiedza na temat dobrej komunikacji z odbiorcami powinna obejmować jak najwięcej pracowników w firmie.
Dobrą opcją są w tym przypadku warsztaty – użyteczna komunikacja z odbiorcami.

Mam doświadczenie w prowadzeniu kameralnych warsztatów. W przypadku komunikacji optymalna jest grupa złożona z ośmiu do dziesięciu osób.

Dotychczas prowadziłam m.in.:

1. Warsztaty – użyteczna komunikacja pisemna – w ramach projektu Lekcja Pisania

2. Warsztaty “Zostań swoim promotorem” na temat marki osobistej dla absolwentów Akademii Leona Koźmińskiego
3. Warsztaty “Wyróżnij markę przez komunikację” w Polskim Stowarzyszenie Marketingu SMB,
4. Warsztaty “Marketing relacji przez słowa” w Polskim Stowarzyszenie Marketingu SMB,
5. Prelekcję “Jakościowa komunikacja marketingowa – fundament Twojego biznesu” podczas III Kongresu Językowego PASE 2017,
6. Warsztaty “Marketing relacji” dla SKN Marketingu SGH.
7. Prelekcję “Twórz dobrą komunikację przez dobre słowa” podczas konferencji sPASE for Managers 2017.

Chcesz zorganizować warsztaty w Twojej firmie? Zapytaj!

warsztaty - użyteczna komunikacja