Audyty e-mailingów

Audyty e-mailingów pomagają ocenić, czy i w jakim stopniu komunikacja e-mailingowa:

  • spełnia cele założone dla kampanii wysyłkowej,
  • oddziałuje na odbiorców w określony sposób,
  • buduje pożądany wizerunek marki.

Kanał komunikacji e-mailowej jest tym ważniejszy, że pozwala dokładnie określić efekty kampanii, w postaci wskaźników otwarć e-maili czy kliknięć w zawartość – link tekstowy czy podlinkowany element graficzny. Można także porównać te wskaźniki dla różnych wiadomości e-mail, aby ocenić, czy któryś sposób komunikacji jest bardziej skuteczny. Same dane liczbowe nie powiedzą jednak o tym, jak odbiorcy mogą reagować na komunikat lub czy mogą mieć trudność ze zrozumieniem przekazu. Właśnie dlatego z pomocą przychodzą audyty e-mailingów.

audyty e-mailingów akcja komunikacja
E-mailing ma doprowadzić odbiorcę do konkretnej akcji, np. zakupu na stronie internetowej

Czym jest komunikat e-mailingowy?

Definiuję e-mailing jako sposób bezpośredniej komunikacji z odbiorcami, który ma prowadzić ich do wykonania konkretnej akcji. Ta akcja może być różna dla różnych wiadomości wysyłanych przez firmę.

Niezależnie od tematu czy celu e-maila, dobrze zaprojektowana wiadomość e-mail powinna składać się z bloków tematycznych. Audyty e-mailingów mają m.in. za zadanie wskazać, czy istnieje określona struktura komunikatu, czy też wiadomości są napisane w sposób chaotyczny i przypadkowy.

Audyty e-mailingu obejmują następujące elementy:

  • tytuł – zwrócenie uwagi odbiorcy i otwarcie wiadomości,
  • nagłówek – zachęta do przeczytania wiadomości,
  • treść tekstowa – wezwanie do wykonania określonego działania,
  • elementy wizualne – sposób na przedstawienie treści w formie innej niż tekstowa.

Ważnym elementem jest też układ, tzw. layout e-mailingu. Bardzo często nie musisz projektować tego układu samodzielnie, ponieważ w programach do tworzenia oraz obsługi wysyłek e-mailingów istnieją gotowe rozwiązania. Jeśli układ bloków tekstowych jest nieprzemyślany lub rozwiązania graficzne odbiegają od nowoczesnych rozwiązań, może to skutkować niższymi wskaźnikami kampanii wysyłkowej.

Użyteczne przykłady analiz e-mailingów

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przeczytaj wpisy z analizami: