Marketing relacji przez słowa – warsztaty dla firm w SMB

Marcowe spotkanie to druga edycja warsztatów Akcji Komunikacji i SMB – poprzednie odbywały się w listopadzie 2016 r. i dotyczyły wyróżnienia marki przez komunikację marketingową.

Podczas tej edycji rozważaliśmy kwestie związane z tym:

  • jaki przekaz jest wartościowy dla klienta,
  • jak budować relacje przez słowa – w stosunku do klientów indywidualnych i biznesowych,
  • co zmieniać w komunikacji marki.

Na potwierdzenie, że takie spotkanie faktycznie się odbyło – oto zdjęcie 🙂

Tym razem – oprócz kwestii podstawowych związanych z odbiorcami, językiem korzyści itp. – przygotowałam nowe przykłady, które omówiliśmy w trakcie dyskusji.
Dyskusja i wymiana myśli to jest to, na czym mi zależy podczas warsztatów i co najbardziej lubię w spotkaniach z ludźmi. Cieszy mnie, gdy odbiorcy są aktywni, pytają i dzielą się między sobą przemyśleniami. Nawet, jeśli pytania są dociekliwe, warto je przedyskutować, a nie uchylać się od nich. Jeśli chcesz to wiedzieć – zakładam, że nikt z nas nie zna się na wszystkim i nie na wszystkie pytania udzieli odpowiedzi. Dlatego czasem warto powiedzieć, że nie jest się czegoś pewnym, a później to sprawdzić i dopiero z potwierdzoną wiedzą wrócić do słuchaczy.

Dyskusja i wymiana myśli jest tym bardziej pożądana, że częścią warsztatów są indywidualne ćwiczenia. Zwykle w trakcie 4-godzinnego programu realizujemy 4 zadania związane z analizą materiałów marketingowych przyniesionych przez uczestników. Pracujemy indywidualnie, ale później wymieniamy się materiałami. To daje możliwość zobaczenia i usłyszenia tego, jak inni odbierają Twój przekaz marketingowy.

Marcowy program warsztatów zorganizowałam w trzy obszary tematyczne.

  • Audyt przekazu pod kątem budowania relacji – na podstawie materiałów marketingowych każdego uczestnika.
  • Treści materiałów – jak je tworzyć.
  • Dobre praktyki i najczęstsze błędy.

Opinie osób w ankietach po warsztatach były w większości pozytywne. Wśród nich znalazły się stwierdzenia: jasne i zrozumiałe informacje, ciekawe przykłady, możliwość zadawania pytań, pomoc przy ćwiczeniach, uporządkowanie wiedzy. Większości osób te tematy były znane, ale takie jest też założenie warsztatu – odniesienie do dotychczasowej wiedzy i doświadczeń. Pojedyncze osoby wskazały na potrzebę wyższego poziomu zaawansowania wiedzy.
Zawsze proszę uczestników o informacje zwrotne na temat warsztatów. W pytaniach proszę nie tylko o podanie konkretnej oceny ze skali, ale też o jej uzasadnienie oraz opisanie dodatkowych uwag czy swoich wrażeń. Dzięki temu wiem, co powinnam kontynuować, a co poprawić.

Chcesz zorganizować podobne warsztaty w Twojej firmie? Napisz do mnie.

PS. Dziękuję SMB, a w szczególności Małgosi Adamkowskiej, za pracę przy współorganizacji warsztatów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *