Jak nie zostać wizerunkowym hipokrytą?

Wiele piszemy i mówimy o wartościach w biznesie. Też promuję takie podejście w życiu i w pracy.
Dlatego trudno mi pogodzić się z tym, jak instrumentalnie traktują je niektórzy.

Przykład?

W dokumencie dotyczącym strategii firmy X, na slajdzie o wartościach widnieją następujące slogany: etyka, szacunek, odpowiedzialność.

Może oburzysz się, że określam to w ten sposób. Wiele firm bazuje na tych uniwersalnych wartościach.
Celowo używam słowa “slogany” – zaraz wyjaśnię Ci, dlaczego.

O wartościach nie powinniśmy mówić, ale realizować je na co dzień. Zgodzisz się, że chodzi o przełożenie zapisów na efekty widoczne dla klienta i otoczenia. Tylko wtedy Twoje wartości są faktycznie użyteczne dla otoczenia.

Niestety, wiele osób o tym zapomina. Pisząc to, mam na myśli osoby decyzyjne, które kształtują tzw. “kulturę organizacji”. Mogą to być właściciele czy kadra zarządzająca wysokiego szczebla, ale też liderzy, którzy wywołują efekt “kaskady” zachowań wewnątrz organizacji.

Zapytasz, o jakie przypadki mi chodzi.
Może się zdziwisz, ale są to codzienne decyzje, które wpływają na relacje z kontrahentami, wykonawcami, partnerami.
Na przykład:

  • terminowe regulowanie płatności,
  • negocjowanie warunków kontraktów w duchu sytuacji “wygrana-wygrana”,
  • wspieranie atmosfery współpracy między pracownikami,
  • realizowanie podjętych obietnic (jeśli nie możesz ich spełnić – nie podejmuj ich pochopnie),
  • dbałość o sprawny przepływ informacji,
  • promowanie kultury słowa – ono jest bezpośrednim wyrazem wartości i reakcji na nie.

Jeśli chcesz działać z szacunkiem czy odpowiedzialnie, “na koniec dnia” Twoje obietnice muszą być spełnione. Jeśli pozostaną tylko w sferze “pustych słów” – szkoda środków na promowanie takiego wizerunku firmy. Wartościowi konsumenci dostrzegą rozbieżność między tym, co na papierze, a tym co “w realu” i nagłośnią ten przekaz.

Pamiętaj: komunikacja czy działania marketingowe wspierają wizerunek firmy, ale weryfikacja tego obrazu ma miejsce w rzeczywistości – podczas rozmowy telefonicznej, czytania e-maila, bezpośredniego spotkania. Dlatego musi opierać się na autentycznych zachowaniach ludzi.

Do przemyślenia:

  • Czy znasz wartości swojej firmy?
  • Jakie konkretne zachowania na co dzień świadczą o tych wartościach?
  • Co możesz zrobić już teraz, żeby wzmocnić spójność wytycznych i rzeczywistych działań?

Jeśli potrzebujesz pomocy w odpowiedzi na te pytania, skontaktuj się ze mną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *